Oferta

Górnicza Spółdzielnia Pracy prowadzi działalność usługową polegającą na świadczeniu pracy w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy. Podstawowym przedmiotem działalności Górniczej Spółdzielni Pracy jest wydobywanie węgla kamiennego. Ponadto GSP prowadzi działalność w zakresie usług związanych ze sprzątaniem ulic, przystanków komunikacji miejskiej, boisk sportowych.
Nasza firma świadczy usługi we wszystkich zakładach górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i zalicza się do grona największych pracodawców.
Nasza Spółdzielnia oferuje szeroki zakres robót górniczych:

- przebudowa wyrobisk
- prace zbrojeniowe i likwidacyjne ścian
- obsługa odstawy taśmowej
- regeneracja i przekładka torowisk transportowych kolei podziemnej
- transport ludzi i materiałów
- demontaż, konserwacja i naprawa przenośników taśmowych