Grupa GSP

Górnicza Spółdzielnia Pracy powstała z inicjatywy pracowników KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w październiku 2008 r. Powołanie Spółdzielni było odpowiedzią  na potrzeby związane z pracą w soboty, niedziele i święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”. W ciągu kolejnych lat swojego istnienia firma rozszerzyła swoją działalność  na wszystkie zakłady górnicze Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Obecnie zalicza się do grona największych pracodawców.
Wraz z dynamicznym rozwojem firmy i rozszerzaniem zakresu swoich usług, powstawały kolejne Spółki do realizacji konkretnych inwestycji. Obecnie w skład Grupy GSP wchodzą następujące podmioty:
- Górnicza Spółdzielnia Pracy (GSP) Sp. z.o.o
- GSP Place Składowe Sp. z.o.o
- GSP Roboty Górnicze Sp. z.o.o
- GSP Info Sp. z.o.o
- GSP Meble – Dariusz Mydlarski