RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji, informuję, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest:
Górnicza Spółdzielnia Pracy
41-400 Mysłowice
ul. Katowicka 72
2) Kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych: biuro@spoldzielnia-gsp.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania uprawnionych służb i podmiotów, przygotowania umów, zawierania umów, realizacji zawartej umowy lub zlecenia, przygotowania, wydawania, ewidencjonowania pełnomocnictw, na podstawie art.6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
4) Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.
5) Kategoria danych osobowych: dane zwykłe
6) Państwa dane osobowe pozyskano bezpośrednio od Państwa lub z powszechnie dostępnych źródeł.
7) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
8) Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony przez administratora interes aż do momentu wniesienia sprzeciwu,
9) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
10) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.